Dra. Anna Muro Rodríguez

 

La Dra. Anna Muro és psicòloga (col·legiada 16015), coach i formadora. Pionera a Catalunya en la implementació i aplicació del coaching educatiu per a adolescents en risc de fracàs o abandonament escolar, ha estat sempre implicada en la millora dels processos educatius i d’aprenentatge, ajudant tant a alumnes, com a famílies i docents a millorar els seus nivells de benestar emocional i satisfacció personal. Doctora en Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona i certificada com a coach per la International School of Coaching, col·labora com a professora a la Universitat Autòma de Barcelona.

 

 

 

Especialista en motivació i superació personal, ha rebut diverses beques de la Generalitat d’innovació docent per a millorar la motivació dels estudiants universitaris. La Dra. Muro també va coordinar dos postgraus a la UAB dirigits a mestres i professors:

Formadora, autora de diferents articles científics i divulgatius i conferenciant, des del 2006 ha participat com a ponent en cursos, tallers i conferències de psicologia diferencial, motivacional, psicologia positiva i coaching. També ha participat en projectes de recerca relacionats amb les diferències individuals i presenta els seus treballs en diferents congressos científics tant nacionals com internacionals.

Actualment és membre de la junta de la Societat Catalano-Balear de Psicologia i de la Filial del Vallès Occidental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. També ha col·laborat amb associacions com Espai de Dones, TDAH Vallès o Fundació Adana.

Què és el coaching personal?

El coaching personal és un procés pràctic d'exercicis reflexius per a assolir objectius personals de canvi o millora, per a ampliar el coneixement i la perspectiva o per a aprendre a gestionar els recursos, talents i fortaleses personals dirigits a una meta. És un procés basat en l'assoliment dels objectius que el client es marca com a importants i necessaris per assolir un grau més alt de benestar, autolideratge i satisfacció vital.

El coaching per a joves d'entre 12 i 18 anys està orientat a acompanyar-los en el desenvolupament personal i acadèmic durant aquesta etapa crítica de la vida, on apareixen les primeres preses de decisions, situacions de desmotivació i necessitat de canvis. L'aplicació del coaching a joves és molt recent (primera dècada del s. XXI), i la duu a terme un professional especialitzat per a facilitar un millor autoconeixement per part dels joves, inclosos els talentosos o els desanimats.

«I tu, què fas per a recuperar el control de la teva vida?»

TORNA

Què és la psicologia cognitiva-conductual?

La psicologia cognitiva-conductual recull la pràctica i les intervencions més eficaces i científicament contrastades dins l’àmbit de les ciències del comportament. Hi ha dues característiques que la defineixen: el seu model de la naturalesa humana i la seva metodologia.

En essència, es considera que gran part del nostre comportament actual, és fruit de l’aprenentatge. Encara que naixem amb fortes predisposicions genètiques o biològiques, és l'aprenentatge i la interacció amb les nostres experiències el que ens fa que aquestes potencialitats es desenvolupin o cristal·litzin en una direcció o l'altra. Per tot això la infància és de gran importància, però també ho és l'adolescència i l'edat adulta. Tots els períodes de la nostra vida són importants perquè possibiliten experiències i aprenentatges i es va modelant la nostra manera de ser i interpretar la realitat. Com responem als esdeveniments i què hem après al llarg de la nostra vida és la clau per a poder-ho canviar i millorar els nostres comportaments.

Un psicòleg cognitiu-conductual és un expert en ensenyar com aprendre i desaprendre hàbits. El treball terapèutic consisteix a ensenyar un seguit de tècniques i estratègies psicològiques perquè la persona afronti els seus problemes i aprengui a fer-ho de forma eficaç. El psicòleg és un entrenador psicològic i la teràpia és un procés d'entrenament o reaprenentatge on es minimitza l’impacte emocional i cognitiu de males experiències passades, reinterpretant-les i evitant que influeixin negativament en el present. Entre altres tècniques, les teràpies cognitives-conductuals utilitzen la reestructuració cognitiva, destinada a modificar la forma subjectiva d'interpretar i valorar la realitat, mitjançant el diàleg socràtic, la modelació i la pràctica d'hàbits cognitius nous. La teràpia racional-emotiva conductual i la teràpia cognitiva són models d'abordatge terapèutic, on s’intenta que la persona aprengui a pensar i actuar de forma més adaptativa i propera a la realitat.

TORNA

Què és la psicologia positiva?

La psicologia positiva treballa sobre les bases del benestar psicològic i de la felicitat així com sobre les fortaleses i virtuts humanes. Tradicionalment la ciència psicològica s'ha posat molta cura a estudiar els aspectes negatius i patològics de l'ésser humà (ansietat, estrès, depressió, etc), deixant de banda sovint l'estudi d'aspectes més positius com, per exemple, la creativitat, la intel·ligència emocional, l'humor, la saviesa, la felicitat, la resiliència, etc. Aquest enfocament de la psicologia és denominat també per alguns autors com salutgènic i té un objectiu de prevenció i millora en persones sanes que busquen augmentar els seus nivells de satisfacció vital i benestar psicològic.

TORNA